Kreslíme se v životní velikosti (Life size picture of us)

  • Life size pictures of children to learn about their own body parts and size
  • Obrázek dětí v životní velikosti, učení o vlastním těle a jeho částech
Kreslíme se v životní velikosti

  • Drawing the life size pic
  • Obkreslování dětí na papír na balení balíků
  • Obkreslování maminky (lepší foto se mi v leže nepovedlo)
  • Obrázky dětí přichycené na zdi malířskou páskou
  • Pictures attached to the walls with painters tape, for kids to add the details and color themselves in
  • J draw in eyes and hair, whilst Bee was secretly drawing on the wall
  • J dokreslil oči a vlasy, Bee zatím tajně čmárala po zdi
  • Signature / podpis

 

Bee 1.7 let; J 2.9 let

h.x

 

Materiál: papír na balení balíku, pastelky a fixy

 

Add a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *