Vaříme jetelový čaj
1 - 2 roky
Nalívaní a přelívání, rozebírání lístků a květů jetele na kousíčky, míchání a nabírání…děti se učí pro život při přípravě pohoštění …